Privid

Privid slobode. Tu je i nemušta borba protiv svega i sveta kakvog znamo. Možeš potpuno raditi samo kada si sam.

█ █ █