Vrata

Vrata. Uvek postoje vrata, koja na nas čekaju. Kada prođeš, ostavljaš puno iza. Nekada sve. Teško je to. Jer su vrata nepovratna.

█ █ █