Na crti

Šašavi hobiti. “Izađi na crtu”, rekoh mu. “Dosta mi je prstenja i zmajeva”, rekoh. I izašao hobit na crtu, ceri mi se i plazi se. Ne možeš im ništa, sem da se nasmeješ.

█ █ █