Mravlja Kraljica

Trećeg dana je došla Mravlja Kraljica. Samo je ćutala i posmatrala me, sa sigurne udaljenosti. Sutradan je došla ponovo. Šta tu radiš, upita me. Stojim. Tek tako? Mda. Posmatrala me još malo mravljim očima, a onda se okrenula i otišla.

Dan kasnije, eto Kraljice ponovo. Još uvek stojiš?, upita. Kao što vidiš, rekoh. Da li te puno boli? Pogledao sam je, bez reči. Ćutali smo. Mravlja Kraljica me je slušala. A onda je pozvala svoje mrave. Skupili su se ispod mojih stopala, podigli me i poneli sa sobom.

█ █ █