tamo negde
postoji
čitav jedan
paralelni svet,

u kome se
sve
dogodilo
drugačije.

ostavljam sebe
u senkama i pohabanim
ogledalima,

nadam se
bez razloga
da ću nekada
tako susreti
tvoj
odraz

hodam sve
prozračniji;
ništavilo je
odustvo koje
jedino ima
smisla.

tamo negde,
postojim.
ili ne.

█ █ █