Maline

“Mali, na malina”, reče Velika Malom.

Mali je pogleda i kao svaki deran zgrabi punu šaku malina.

Velika se nasmeja dok je Mali halapljivo gutao maline.

“Milina”, pomisli.

█ █ █