Lara i vilajet

Dođavola Lara, pomislila je. Sve što treba da uradiš je da pritisneš prokletu crvenu pločicu. Tama iza gđice Kroft se smejala. Jer šta god da uradi, kajaće se. Tamni vilajet nema rešenje, jer nije pitanje, već usud.

█ █ █