Vrtlog je vir je želja je život je svrha je ponor je sve je vrtlog

█ █ █