Zemun

U Zemunu ulice nekada menjaju svoj pravac, da bi te vodile kuda treba da ideš, korak po korak. Došao sam do sedmih vrata, dan posle. Budi ili uđi.

█ █ █