Šetnja

Šetali su na odstojanju koje prilikuje džentlmenu. Dodire su zamenili rečima, jer su se plašili visine. Reči su zamenili vremenom, koje ih je sve više udaljavalo. I tako…

█ █ █