Re-foto

Prati me svuda. Ta devojka. Stalno sa fotografskim aparatom u rukama. Onim starim modelom. Analognim. Kroz koji se gledalo. Pronalazi me svuda. Svaki put kada probam da joj se obratim, ona pobegne. Moraću da smislim nešto. Kako da je pronađem. I gde.

█ █ █