Zidovi

Svi mi postavljamo negde zidove: da uobličimo svoj svet u kome obitavamo. No time se ujedno i ograničavamo u onome šta možemo da budemo.

█ █ █