Lampion

Tamo u gradu, preko reke, živela je devojka koja je puštala leteće lampione. Palila je malenu sveću, pridržavala lampion dok se ne napuni jarkim vazduhom, a onda ga puštala u prostor iznad sebe. Šapnula bi tada tajnu vetru, koji bi ugnezdio lampion u svoje skute i podigao ga u visine. Crvena tačka bi se ogledala u vodi reka još neko vreme. A onda, gotovo iznenada, lampion bi nestao. Koje li je želje ona sanjarila?

█ █ █