Jutra

Postoje jutra i jutra. Gde god da si, budiš se sam. Uzmi ih, zato, ta jutra.
Živi ih u tom trenutku, samo za sebe, sebično se probudi i budi.

Tek posle, pokloni se svetu.

█ █ █