Mala Lina i Dinosaurs

“Ajmo Kaladonta” - zatraži Mala Lina. Vozili smo se kući i to je bila igra kojom smo kratili vreme.

Važno je pomenuti da je Mala Lina bila opasan igrač Kaladonta! Iako tek osnovac, znala je dosta neobičnih reči, a naročito pamtila one posebne, zvrkave reči posle kojih nema nastavljanja.

Isto treba napomenuti da Mala Lina nije volela da gubi u Kaladontu. Iako se to retko dešavalo, ma koliko se trudio, opet je tražila načina da ne izgubi čak i kada je bilo očigledno da nema kako. Tada bi u pomoć prizivala dinosaurse.

I to kakve! Jednostavno, dodala bi “-saurs” nemogućim početnim slovima i to je bilo to: igra je mogla da se nastavi… ukoliko smislim reč na “rs” posle!

Tako su nastali Eonosaurs, Glinosaurs, Ntosaurs, Ltosaurs, Anjosaurs, Rdosaurs…

Vremenom smo počeli da ih i zamišljamo kako bi izgledali. Ltosaurs je nekakav visoki i uštogljeni dino. Anjosaurs je nosio naočare i bio baš lenj. Eonosaurs je predavao istoriju i sporo pričao. Bili su tu i nekakvi sitni “dinosaursići”, pa i oni koji su leteli ili gnjurali.

Moj najdraži je Linosaurs. Njega sam sam smislio da bih se našalio sa Malom Linom.

A sad me izvinite: čeka me da igramo.

█ █ █