Čuvar vremena

Po prvi put Čuvar vremena je bio izgubljen. Izgubio je trenutke. Zapravo, reč je o nekih desetak godina sa kojima nije znao šta da radi. Da li da ih oduzme ovde ili doda tamo, pa da se sve ponovo izjednači? Čuvar vremena to nije znao.

█ █ █