Devojka sa mačkom

Devojka sa mačkom, živi u svetu papirnih lutki, piše olovkom i slika bojama, popunjava prostor, tamo gde ga nema, i tamo gde ga ima, negde je mašta, a negde sadržina.

█ █ █