Čovek sa dve senke

Čovek s dve senke je sedeo na ivici bazena. Kako je to moguće, pitao sam ga, da ima dve senke? Malo je sačekao, kao da premišlja, i odgovorio. Svi imamo dve senke. Jedna senka je ova koju svi vide, nerazdvojna od tela. Druga je senka koju samo ti vidiš, koju svi nosimo u sebi. Senka naših suština ocrtana na onim najličnijim mislima.

█ █ █