Prozori 2

Znaš, mi treba da se što više otvaramo, poput prozora; grabimo sunca i puštamo ga u tamu. Da se otvaramo. I prolazimo.

█ █ █